Applikasjons-søk som en tjeneste

Plug and play-funksjoner for applikasjonsutviklere