Færre henvendelser til kommunen

Asker kommune har brukt Site Search fra Haive på nettsiden sin siden 2011. De opplever færre henvendelser til kommunens kontaktpersoner, noe som er en stor fordel. Den fremste kommunikasjonskanalen mellom innbyggerne og kommunen er nå nettsiden.

Asker kommune har mer enn 60 000 innbyggere med varierende behov for kommunikasjon relatert til kommunale tjenestetilbud. De fleste innbyggerne bruker en eller flere tjenester daglig, som vann og avløp, skole eller barnehage, helsetjenester og renovasjon. Da er nøkkelen rask og enkel kommunikasjon.

Nettsiden som viktigste kommunikasjonskanal

– Nettsiden er vår hovedarena for kommunikasjon med innbyggerne våre, og brukes aktivt sammen med sosiale medier og trykte publikasjoner, forklarer Geir-Arne Lindsholm, som er webmaster i Asker kommune.

Kommunens nettside har rundt 1,2 millioner unike brukere og fire millioner sidevisninger i året. Mellom tre og fire tusen brukere kikker innom nettsiden hver eneste dag. Asker kommune har tatt i bruk løsningen Site Search fra Haive siden 2011 for å gjøre det enklere for brukerne å navigere på nettsiden.

¬– Det er mange fordeler med å ha et solid og tilpasset søk. I tillegg til forhåndsfigurerte funksjoner i løsningen, jobber vi kontinuerlig med å forbedre søkeresultatene med et brukervennlig grensesnitt, sier Lindsholm.

Ut av boksen-funksjonalitet, klar for finjustering

Site Search fra Haive leveres med solid søketeknologi for å sikre relevante søkeresultater umiddelbart. Samtidig er det enkelt å forbedre og finjustere relevansen for søk ved å vekte ulike seksjoner og paragrafer, og ved å justere kildene som er indeksert. Det er også mulig å legge til spesifikke synonymer, eller bruke en funksjon der nettredaktøren kan bestemme hvilke treff brukeren får opp først.

– Vi jobber mye med synonymer og finjustering av ord og treff som er spesielt viktige. Brukere vil hevde at alle veier fører til Rom, og bruke ulike ord og søkefraser for å komme seg dit. Derfor er synonymer en av våre fokusområder, sier Øyvind Moen, nettredaktør i Asker kommune.

– Vi bruker såkalte trigger-ord, for eksempel ord vi vet mange bruker når de søker på nettsiden. På den måten sikrer vi at brukerne får relevante søkeresultater, forklarer han.

Kommunen bygger nå sitt eget søkebibliotek i løsningen, som sikrer at resultater blir mer og mer relevant og presist over tid. Det er viktig at innholdet bruker de samme ordene og frasene som innbyggerne gjør.

– Vårt interne språk bør ikke brukes på den eksterne nettsiden. Vi sjekker søkelogger og snakker med serviceansatte som er i direkte kontakt med innbyggerne for å forstå hvor vi mangler informasjon, og se om det finnes informasjon som ikke blir funnet. Som et resultat oppdaterer vi kontinuerlig innholdet og søkefunksjonene våre for å sikre relevante søkeresultater, sier Moen.

Høye krav om søkefunksjonalitet

Google er den største konkurrenten til det interne systemet Site Search.

– Brukere er krevende fordi de er vant til den høye kvaliteten fra verdens mest brukte søkemotor. Et solid sidesøk er veldig viktig når folk ikke vet hvor de skal begynne å lete, forklarer Moen.

Mindre henvendelser

Asker kommune har som mål å redusere antall telefonsamtaler og henvendelser til kommunen. Grunnleggende informasjon skal være lett tilgjengelig på nettsiden, og ikke kreve telefon- eller epostkontakt.

– God og relevant informasjon, sammen med et solid søk, gjør at færre folk føler et behov for å kontakte oss direkte for å få informasjonen de trenger. Da vi lanserte den nye nettsiden vår for en stund siden, gikk antall henvendelser kraftig ned. Vi forventer å se færre og færre henvendelser når søket er forbedret, sier Moen.

Kommunen har ingen klager eller problemer med løsningene eller servicen fra Haive.

– Vi har en robust løsning for søk som leverer det den lover. Det er sjeldent noen problemer, og Haive står alltid beredt til å ordne opp hvis et problem oppstår, avslutter Lindsholm.

Vil du vite mer om Site Search? Les mer om løsningen vår her.