Bill. mrk: Hadde app, kjøpte søk

Strategisk utviklingstid ble frigjort da utviklingsteamet tenkte nytt.

New Generation Communication (NGC) er et norsk utviklingsselskap som lager smarte løsninger for byggeiere og forvaltere som ønsker bedre kontroll over driften av sine eiendommer.

– Vi lager programvare som hjelper til ved prosesser rundt internkontroll, og som skaper enklere og bedre prosesser knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer, sier Ivar Jørstad som er teknisk ansvarlig i selskapet.

Sammen med nåværende daglig leder startet han selskapet for 12 år siden. Jørstad er utvikler med doktorgrad i bunn, og beskriver selskapets vei inn i eiendomsbransjen som en tilfeldighet og et lykketreff.

– Vi kom inn i markedet for eiendomsforvaltning gjennom noen konsulentoppdrag. Vi forsto at her kunne vi lage system som ga stor verdi til byggeiere, og startet derfor utviklingen av programvaren. Vi så muligheten og er glad for at vi grep den, sier han.

 

Last ned kundehistorien her

Står foran en spennende vekstfase

Ti år senere har NGC 11 ansatte, 150 norske kommuner på kundelisten, og mange private kunder. Driften har vært lønnsom i alle år, og selskapet står foran en spennende vekstfase. Et nylig oppkjøp ga nye kunder, og selskapet har en offensiv tilnærming.

­– Vi skal ta enda større andeler i offentlig sektor, og vinne flere eiendomsbesittere som selv står for forvaltningen. Programvaren tilbys som en tjeneste, og det er lav terskel for å komme i gang, sier Jørstad.

Systemene brukes til mange formål som styring av ulike arbeidsoppgaver, registrering av avvik, håndtering av eksterne leverandører, for å styre utleie, dokumentasjon, til renholds-styring, fakturering, m.m.

– Våre løsninger gjør at kundene kan jobbe smartere og ikke hardere. Vi digitaliserer og forenkler oppgaver, sier han.

Målet er å være landets fremste leverandør av FDV-systemer, og på sikt ekspandere inn i nye markeder.

– Enkelhet og brukervennlighet har vært stikkord hele veien. Vi ønsker å lage løsninger som favner alle roller innen det å eie og styre eiendommer, sier Jørstad.

Kjøpte søk i applikasjonen som en tjeneste

Som i alle andre utviklingsbedrifter er listen over oppgaver like lang som tiden er kort. Derfor søker NGC hele tiden etter smartere måter for å heve kvaliteten i programvaren på den mest rasjonelle måten. Via bekjente i Canon fikk Jørstad og kollegaene tips om å se nærmere på søketeknologien til Haive.

– Kundene er nødt til å dra inn mye dokumentasjon rundt eiendomsforvaltningen i våre løsninger, som er spredt over mange moduler. Vi er derfor avhengige av god søketeknologi for at kundene raskt skal finne svarene de søker, sier Jørstad.

NGC hadde valget om å fortsette å utvikle søkefunksjonalitet selv, eller ta i bruk markedsledende teknologi som raskt lar seg integrere. Med Applikasjons-søk får utviklere tilgjengelig søk både i nye og eksisterende applikasjoner. Løsningene gjør jobben mindre risikabel, og sørger for at produktet kommer raskere på markedet. Samtidig er løsningene brukervennlige både for utviklerne og for sluttbrukerne.

Vil du vite mer om løsningen? Last ned vårt gratis whitepaper her

Sparer mye tid i utviklingen

– Ved å koble på søkemotoren til Haive sparer vi mye tid i utviklingen, og kundene får et bedre produkt. Godt søk vil være veldig verdifullt og fjerne irritasjon før det oppstår, sier han.

Dette sparer tid og penger for både utviklerne, og for brukerne av systemene. Applikasjons-søk er enkel å integrere, og er den beste og enkleste måten å implementere et profesjonelt søk på i applikasjoner. Det er ikke behov for verken separate installasjonsprogrammer eller eksterne søkeoppsett.

– Søket er enkelt å koble til med de nyeste API-ene og javascript. Tjenesten forenkler mange prosesser for oss, og det var smidig å integrere søkemotoren i vår applikasjon, sier Jørstad.

– Vi har spart masse tid og arbeid. Utvikleren vi hadde satt på utvikling av søk kan heller brukes til å lage enda bedre funksjoner til våre kunder. Dermed slipper vi billig unna og kan heller bruke tiden på det vi er gode på, avslutter han.