Innsikt i globale marked

Industrigiganten Yara er avhengig av å vite prisene på råmateriale for å være konkurransedyktige på det globale markedet. Løsninger fra Haive sikrer at analytikere over hele verden har tilgang til oppdatert og relevant informasjon.

Yaras oppdrag er å gjøre verdens befolkning mette, og beskytte planeten på en ansvarsfull måte. De er helt avhengige av nøyaktige analyser av verdens råvaremarked og prisene innenfor deres segment, fordi de opererer i et svært konkurransedyktig kommersielt marked. Selskapet opererer i mer enn 60 land og selger varer til over 160.

Korrekt prising av varer som går inn og ut av selskapet er nødvendig for å sikre lønnsomme operasjoner. For å sikre at alle ansatte kan finne informasjon om dette mottar de ukentlige publikasjoner som beskriver markedsutviklingen. Publikasjonene er uvurderlige for Yaras markedsanalytikere.

– Vi mottar rapporter og publikasjoner om markedsutviklingen hver uke fra en rekke konsulter. Ved hjelp av løsninger fra Haive lagres rapportene automatisk i et bibliotek som er indeksert og umiddelbart tilgjengelig for våre analytikere over hele verden. Det ekstremt viktig med rask tilgang til disse rapportene for at jeg skal kunne gjøre min jobb, forklarer Dag Tore Mo, markedsanalysesjef i Yaya.

Verdifull informasjon tilgjengelig for søk

Yara jobber i varemarkeder som ikke er av samme størrelse, som for eksempel oljemarkedet. Derfor er ikke innsikten enkelt tilgjengelig i aksjemarkedet, noe som gjør at en annen form for rapportering er nødvendig for å sikre korrekt informasjon.

– Selv om bruken av biblioteket i seg selv er relativt enkelt, er funksjonaliteten uunnværlig. Rapportene blir automatisk tilgjengelige for søk i et brukervennlig system, og vi trenger ikke å bekymre oss over noe. Analytikerne finner den riktige informasjonen til rett tid, og kan derfor sørge for at resten av organisasjonen får innsikten de trenger, sier Mo.

Innsikten brukes av organisasjonen globalt for å sikre korrekte priser på råmaterialer, og bestemme riktig pris på varene de selv selger.

– Det ville vært vanskelig å vite hva produktene våre er verdt uten denne informasjonen lett tilgjengelig. Vi må alltid vurdere prisen opp mot markedet vi opererer i. Vi klarer oss ikke uten denne innsikten når vi kjøper råvarer og priser våre egne varer, sier Mo.

Yaras historie går tilbake til 1905 og Norsk Hydro. Yara ble notert på Oslo Børs i 2004 etter at selskapet skilte veier med Norsk Hydro. I 1905 var målet deres å løse hungersnøden som streifet over hele Europa. Dette målet er fortsatt reflektert i selskapets nåværende oppdrag. I dag selger de ulike typer gjødselprodukter som er tilpasset lokale forhold for matproduksjon, som muliggjør presisjonslandbruk over store deler av verden. Jobben de gjør bidrar til bedre utbytte og profitt for bøndene.

Hovedkilde for markedsinformasjon

– Rapportene i databasen og søkeløsningen til Haive brukes på tvers av vårt kommersielle system. Hele organisasjonen har tilgang, og mellom tre og fire hundre brukere bruker rapportene regelmessig. Et titalls personer bruker dataen aktivt for å skape videre innsikt. Kontrakter kan linkes direkte til ulike publikasjoner for å sikre at prisen er riktig for hver enkelt marked, sier Mo.

Yaras ambisjon er å ha en funksjon som sikrer anskaffelse i verdensklasse gjennom markedsintelligens og analyse. Samtidig kjenner og forstår de leverandører og pådrivere, og oppnår ekspertisen som Yara trenger.

¬– Rapportene gir oss objektiv input om markedsutviklingen, og er hovedkilden vår til informasjon om markedet. Haive sikrer at vi har tilgang til denne informasjonen, og hjelper oss raskt hvis noe skjer. Vi har en stabil løsning og minimalt med problemer, konkluderer Mo.