Intellisearch blir Haive

Markedet endrer seg, og vi tilpasser oss. Vi er ikke lenger IntelliSearch – vi er Haive.

Av Lasse Ruud, administrerende direktør i Haive

Kundene våre trenger ikke utelukkende hjelp til søk lenger. I dag trenger de hjelp til å samle kunnskap og informasjon for å øke innsikten sin. Det er bakgrunnen for at vi nå endrer merkevaren vår til Haive, og tilpasser oss et internasjonalt marked med en ny markedstilnærming. Ved å ha Haive i sentrum av virksomheten hjelper vi deg med å skape en intelligent arbeidsplass.

Vi bistår med å skape din virksomhetshjerne

Fremtidens gullgruve er data og informasjon. Haive skal hjelpe virksomheter med å skape deres egen virksomhetshjerne, som skal hjelpe dem med å finne, analysere og skape verdi av dataen som finnes i virksomheten. Dette skal sørge for at man ikke går glipp av muligheter, og arbeidet gjøres mer effektivt. Navnet på virksomheten og merkevaren vår, Haive, skal reflektere vår nye ambisjon. En «hive», en bikube på norsk, er et sted der du samler dine viktigste ressurser, og alle organismer jobber desentralisert for å tjene fellesskapet. Haive defineres som å «være i besittelse av noe viktig». Vi mener informasjon er den viktigste ressursen i enhver virksomhet, noe som er grunnen til at vi har valgt Haive som vårt virksomhetsnavn.

Vi er en AI-virksomhet

Kunstig intelligens (AI) er hjørnesteinen i vårt nye markedstilbud. Målet er å hjelpe virksomheter med å skape interne kunnskapssentraler som samler, analyserer og deler innsikt til de rette personene til rett tid.

AI beskrives ofte som svermeteknologi, som må forstås som en metafor for hvordan bier jobber sammen for å skape superorganismer. Når informasjon filtreres gjennom en virksomhetshjerne, skapes en intelligent organisme hvor de riktige dataene strømmer gjennom til den riktige personen til rett tid. Din virksomhetshjerne tar form i en kunstig intelligent assistent, som gir innsikt og intelligens til alle.

Vi skaper løsninger for den intelligente arbeidsplassen ved å analysere og ta i bruk teksten og det visuelle innholdet som finnes i virksomheten. En helt ny standard av virksomhetsintelligens blir skapt av virksomhetshjernen når mennesker og maskiner jobber sammen. Bare se for deg fordelene en virksomhet opplever når nytten av all kunnskapen maksimeres!

Hvem passer Haive for?

Haive passer for enhver organisasjon som ønsker å bruke data smartere og mer effektivt. Vi har levert smarte løsninger til norske kunder i flere tiår. Vårt nye tilbud, og løsningene vi utvikler, reflekterer et behov for å skape innsikt med data for å øke nytteverdien drastisk.

Virksomhetshjernen gir fordeler til virksomheter idet de tar beslutninger, i det hverdagslige arbeidslivet, i kunde- og leveransstyring og mer. Samme behov finner vi i det globale forretningsmiljøet. Fordi løsningene våre er språkagnostiske henvender vi oss til et internasjonalt marked, og ser frem til å etablere nye relasjoner både i Norge og internasjonalt.

Les mer om virksomhetshjernen her.