Lokale kommunesøk

Å tilby smart tilgang til informasjon er å frigjøre tid til mer verdiskapende oppgaver.

Kommuner er viktig for befolkningens velvære, og for å sikre viktige tjenester for befolkningen. Kommuner har, i likhet med alle organisasjoner av en viss størrelse, mye data. På innsiden av all denne dataen er det kunnskap å hente på mange områder. Informasjonen kan bidra stort til å forbedre måten lokalmyndighetene svarer til befolkningens forventinger på.

Du kan lese om hvordan løsningene til Haive hjalp Asker kommune her.https://www.asker.kommune.no/

Verdifull hjelp for ansatte og befolkningen

Haive handler ene og alene om å skape intelligente arbeidsplasser. Det gjør vi ved å finne, samle og prosessere data i en såkalt kunnskapshub, kalt virksomhetshjernen – «The Corporate Brain». Dataen er en gullgruve med enorm verdi, men å finne gullet i den virkelige verden er ikke lett. Det krever ferdigheter og kunnskap. Her kan virksomhetshjernen hjelpe til. Virksomhetshjernen kan gjøre mye, som å forbedre minnet som igjen forbedrer evnen til å finne informasjonen som trengs til enhver tid. Den gjør det også mulig å finne lignende og relevant informasjon.

Bedre saksbehandling

I en kommune vil en virksomhetshjerne øke effektiviteten og sørge for at saksbehandlingen er konsistent. Det er mulig å lokalisere beslutninger eller lignende saker raskt, fordi du har tilgang til en overordnet oversikt over alle sakene som er behandlet av kommunen. Lik behandling av lignende saker er svært viktig for at kommunen beholder tillit blant befolkningen.

Oversikten er også viktig for å overvåke risikoen for korrupsjon, en annen trussel kommunens tillit og effektivitet står ovenfor. Virksomhetshjernen behandler og sammenligner store mengder av varierte beslutninger, bruker kunnskap om «korrekte» beslutninger i disse sakene og analyserer avvik. Det gjør det mulig å identifisere når enkelte partier eller individer opplever urettferdig behandling.

Bedre svar på spørsmål

En kommune kan også bruke virksomhetshjernen til å svare på spørsmål. Det er mulig via en kobling til sidesøket på nettsiden. Et slikt tiltak vil frigjøre en betydelig mengde tid når færre mennesker ringer sentralbordet – fordi svaret de søker etter allerede er gjort synlig på nettsiden. Sidesøket kan også svare på spørsmål utenfor innholdet som finnes på nettsiden, fordi det samler informasjon fra varierte eksterne kilder.

Et eksempel er informasjon om politiske saker og problemer og hvordan de behandles, samt offentlig tilgjengelig informasjon om den interne saksbehandlingen via postjournalen. La oss heller ikke glemme hvordan bedre søkeløsninger oppfyller et økende antall krav om å være i samsvar med lovverk som GDPR. GDPR-løsningene til Haive identifiserer all personlig informasjon på tvers av systemer. Det kan for eksempel brukes til å overvåke spesifikke kilder, som for eksempel kommuners offentlige postjournal, for å sikre at personlig informasjon ikke blir avslørt.

Vil du vite mer om våre løsninger? Les mer om dem her.